P4C (Çocuklarla Felsefe) Atölyesi

P4C Nedir?

Öğrenme ve öğretmeye dayalı, çocukların düşünme ve iletişime geçme kabiliyetlerini geliştiren, kendilerine olan özgüven ve saygılarını güçlendiren ve akademik becerilerini geliştiren bir yaklaşımdır.

 • P4C bir felsefe dersi değildir.
 • Çocuklara ne düşünmeleri gerektiğini değil, nasıl düşünmesi gerektiğini öğretir.
 • Öğretmen yerine kolaylaştırıcı vardır.
 • Sorgulama, farklı açılardan düşünceleri ortaya koyma, özenli dinleme, özgüvenli bir şekilde kendisini doğru ifade etme becerisi kazandırır.
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme becerisi kazandırır.
 • Çözüm üretme yeteneğini geliştirir.
 • Dikkat ve konsantrasyonunu artırır.
 • Neden-sonuç ilişkisi kurma becerisini geliştirir.
 • Bilişsel, sosyal ve matematiksel beceri sağlar.
 • Kendini ifade etme yeteneği kazandırır.
 • Empati kurma becerisi sağlar.
 • Farklı düşüncelere saygı duyma becerisi kazandırır.
 • Tüm disiplinlerde kullanılmak üzere tasarlanan bu diyalog odaklı yöntem yıllardır dünya çapında uygulanan ve UNESCO tarafından onaylanan bir pedagojidir.
 • Düzenli olarak P4C atölyelerine katılan çocukların akademik, duygusal, sosyal ve bilişsel birçok alanda başarılı oldukları gözlenmiştir.

Oturumlarımız herhangi bir materyal (kitap, film, resim vb.) ve felsefi bir problem üzerinden gerçekleşmektedir. Her Pazar yüz yüze yapılacak ve 4 hafta sürecek atölyemiz soruşturma sonrası etkinliklerle birlikte yaklaşık 60 dk sürmektedir. P4C kazanımlarının tam anlamıyla verimli olması ve topluluğun devamının sağlanabilmesi için kayıtlar 4 haftanın tamamı için yapılmaktadır.

Her hafta farklı temalar içeren felsefi soruşturmalarla çocuklarınızın da bu düşünce yolculuğuna katılmalarını isterseniz,

Buradaki başvuru formunu doldurup gönderebilirseniz en kısa zamanda size dönüş sağlayacağım.